logo badil

 

 

 

 

 

Hasil RAPIM Tanggal 02 Oktober 2014

NO NAMA JABATAN LAMA HASIL MUTASI
1 ZAID UMAR BOB SAID, SH, MH KETUA PT MALUKU UTARA KPT BANGKA BELITUNG
2 OHAN BURHANUDDIN P, SH., MH WAKIL PT JAMBI KPT MALUKU UTARA
3 I PUTU WIDNYA, SH, MH KETUA PT PALU WKPT SEMARANG
4 MARIA ANNA SAMIYATI, SH, MH WAKIL PT YOGYAKARTA KPT PALU
5 ABDUL KADIR, SH, MH KETUA PT KENDARI WKPT SURABAYA
6 SURIPTO, SH WAKIL PT BANTEN KPT KENDARI
7 Dr. SOEDARMADJI, SH, M.Hum KETUA PT AMBON WKPT MEDAN
8 SUTOYO, SH., M.Hum WAKIL PT KENDARI KPT AMBON
9 NASARUDDIN TAPPO, SH, MH WAKIL PT SAMARINDA WKPT PEKANBARU
10 AMIRYAT, SH WAKIL PT MANADO WKPT SAMARINDA
11 SUDIYATNO, SH WAKIL PT MALUKU UTARA WKPT TANJUNGKARANG
12 Dr. NARDIMAN, SH, MH WAKIL PT BANDA ACEH WKPT JAMBI
13 GATOT SUHARNOTO, SH WAKIL PT GORONTALO WKPT MATARAM
14 H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH WAKIL PT KUPANG WKPT PONTIANAK
15 ANDREAS DON RADE, SH., MH WAKIL PT AMBON WKPT KUPANG
16 H. WIDIONO, SH, MBA, MH WAKIL PT BENGKULU WKPT BANDA ACEH
17 Dr. MANAHAN MALONTIGE P. S, SH, M.Hum WAKIL PT BANGKA BELITUNG WKPT BANJARMASIN
18 SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH WAKIL PT PALU WKPT YOGYAKARTA
19 RESPATUN WISNU WARDOYO, SH HAKIM PT PALEMBANG WKPT MANADO
20 NY. Dr. HERU IRIANI, SH., M.Hum HAKIM PT YOGYAKARTA WKPT BENGKULU
21 PANJI WIDAGDO, SH, MH HT YUST MAHKAMAH AGUNG WKPT PALU
22 SYAFRULLAH SUMAR, SH, MH HAKIM PT JAKARTA WKPT BANGKA BELITUNG
23 GATOT SUPRAMONO, SH, M. Hum HAKIM PT JAKARTA WKPT AMBON
24 KORNEL SIANTURI, SH, M.Hum HAKIM PT BANDUNG WKPT KENDARI
25 IDA BAGUS DJAGRA, SH HAKIM PT SURABAYA WKPT JAYAPURA
26 DJUMALI, SH HAKIM PT SURABAYA WKPT MALUKU UTARA